HINTAYAN

  • Prize
    Bronze in News
  • Photographer name
    RJ Lagahit
  • Product Code
    Canon 60D

Maraming pwedeng maging simbolo ng pagbabago simula nung nangyari ang pandemya sa UP Diliman.

Isa na ito.

Noon maraming taong naghihintay dito. Maraming nakapaskil na promotional posters, mensaheng pang kalayaan at pag-asa sa bulletin nito.

Ngunit ngayon, tila ang hintayan na ang naghihintay sa tao. Hatid ang mensahe ng kalayaan at pag-asa.