Oble bago ang kadiliman

  • Prize
    Silver in Pre-Covid
  • Photographer name
    Jeamar P Abao
  • Product Code
    iPhone 6s Plus

Isang tahimik na pagbaba ng araw na sinaksihan ni Oble, sang buwan bago ang pagsakop sa kadiliman sa Diliman at sa buong mundo.