Para sa Bayan

  • Prize
    Bronze in Pre-Covid
  • Photographer name
    Tom Bauya
  • Product Code
    iPhone 6

Pag-aalay ng buhay at kaluluwa para sa bayang mahal.