Carillon ng Pag-Asa

  • Prize
    Silver in Architecture
  • Photographer name
    Jeamar P. Abao
  • Product Code
    Iphone 11

Kauna-unahang karanasan na walang lantern parade sa Diliman. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para sa kaunting ligaya at pag-asa sa pag-ilaw ng ilang gusali sa Diliman tulad nitong Carillon.