Guho

  • Prize
    Silver in Architecture
  • Photographer name
    Emmanuel V. Dumlao
  • Product Code
    iPhone SE

Nilikha ka ng ugatin at bilad sa araw na mga bisig. Ilang guro at kawani kaya ang kinalinga? Ilang iskolar ng bayan kaya ang pinanday ang isip at puso?

Kapiling ngayon ng kalikasan, niyayakap ng mga baging at dahon. Iwan-datnan ng init-araw at sinag-buwan ang tiwangwang mong dibdib.